Hurtig, præcis og tidlig detektion eller udelukkelse af poteltielle livstruende tilstande

Akutafdelinger

Hospitalets akutafdeling igangsætter hurtig behandling for et bredt spektrum af sygdomme og skader, hvoraf nogle af dem kan være livstruende og kræver umiddelbar behandling

Når en patient bliver bragt ind på akutafdelingen med brystsmerter, åndedrætsbesvær, mavesmerter eller andre sygdomme som kræver behandling straks, så er Radiometers apparater klar til at lave avancerede diagnostiske analyser som f.eks. blodprøver.

Radiometers panel af akutparametre omfatter blodgas, laktattroponin, NT-proBNP, D-dimer, creatinin, CRP og leukocyttælling.

Vores apparater kan måle disse parametre direkte på behandlingsstedet og sikrer derved hurtig, nøjagtig og tidlig påvisning. Det betyder også, at livstruende tilstande, som f.eks. organsvigt, sepsis, lungeemboli og myokardieinfarkt, kan udelukkes. 

Denne hjemmeside anvender cookies

Læs mere
Glemt adgangskode
Bruger ikke fundet
OK
Radiometeransat? Indtast netværks-ID/initialer for at ændre din adgangskode
Vi har sendt en e-mail til dig for at ændre din adgangskode
Nulstil adgansgkode
Gem
Din adgangskode er ændret
Ny adgangskode påkrævet
Venligst skift din adgangkode for at benytte MyRadiometer
Gem
Din adgangskode er ændret