Hjælper med at detektere cirkulationsforstyrrelser før der opstår organpåvirkning

Vaskulær diagnostik og sårbehandling

Radiometers transkutane monitorer giver information om ilttilførslen til vævet.

Ændringer i iltoptag, ilttransport eller iltfrigivelse afspejles i tcpO2-værdien og er en hjælp til at påvise problemer med cirkulationen, før organerne tager skade 

Non-invasiv transkutan monitorering af ilttilførslen til vævet (oxygenering/mikrocirculation og perfusion af huden) er et værdifuldt og gennemprøvet diagnostisk redskab til påvisning af kritisk iskæmi i lemmer, optimering af sårbehandling og fastsættelse af optimalt amputationsniveau.

Derudover kan transkutan monitorering af ilttilførsel til vævet med fordel anvendes ved evaluering af postoperativ sårheling, monitorering af overtryksiltbehandling og overlevelse af frit transplanteret væv.

Denne hjemmeside anvender cookies

Læs mere
Glemt adgangskode
Bruger ikke fundet
OK
Radiometeransat? Indtast netværks-ID/initialer for at ændre din adgangskode
Vi har sendt en e-mail til dig for at ændre din adgangskode
Nulstil adgansgkode
Gem
Din adgangskode er ændret
Ny adgangskode påkrævet
Venligst skift din adgangkode for at benytte MyRadiometer
Gem
Din adgangskode er ændret