Kvalitetskontrol

Sikrer nøjagtige og præcise patientresultater

Radiometers kvalitetskontrolløsninger (QC) automatiserer og forbedrer QC-procedurerne i forbindelse med måling af akutparametre. Vores stærke redskaber sikrer pålidelige patientresultater. Vi bestræber os på at minimere risikoen for nede-tid på apparaterne og sikre, at myndighedernes krav overholdes.

QC-funktionerne på Radiometers apparater, som f.eks. brugertilpasset planlægning af QC-målinger, hjælper til med at sikre, at myndighedernes krav overholdes. Dertil kommer vores avancerede softwareløsninger, som giver jer adgang til QC-data fra en hvilken som helst computer på netværket.

Optimale QC-materialer 

Som førende producent af apparatur til måling af akutparametre har Radiometer den nødvendig, dybdegående viden til at udvikle og producere veldokumenterede og stabile QC-materialer til hver enkelt apparattype. Dette sikrer, at fejl, som detekteres af apparatets QC-system, er reelle fejl, og at der er høj sandsynlighed for, at apparatet fungerer korrekt, når der ikke konstateres fejl.

Metrologisk sporbarhed

Radiometer producerer QC-materiale af høj kvalitet, baseret på internationalt anbefalede referencemetoder. I de fleste tilfælde er vores QC-materiale sporbart til certificerede referencematerialer fra the National Institute of Standards and Technology (NIST).

Denne hjemmeside anvender cookies

Læs mere