Juridisk

Ansvarsfraskrivelse, immaterielle rettigheder, beskyttelse af personlige oplysninger og andre relevante juridiske oplysninger.

Denne hjemmeside ejes og vedligeholdes af Radiometer Medical ApS, et dansk selskab med adresse på Åkandevej 21, 2700 Brønshøj (“Radiometer”).

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne på denne hjemmeside henvender sig til et bredt publikum i de lande, hvor Radiometer driver handel, og formålet med hjemmesiden er udelukkende at viderebringe oplysninger.

På denne hjemmeside kan du derfor måske finde oplysninger om produkter og tjenesteydelser, som ikke er tilgængelige i dit land. 

Selv om Radiometer forsøger at sikre sig, at oplysningerne på hjemmesiden er fyldestgørende, nøjagtige og opdaterede, gives der ingen garanti for, at dette altid er tilfældet.

Radiometer fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle direkte og indirekte skader af nogen art, inklusive, men ikke begrænset til eventuelle følgeskader, som skyldes besøg eller browsing på hjemmesiden, brug af de deri indeholdte oplysninger, eller manglende adgang til hjemmesiden og brug af de deri indeholdte oplysninger, uanset hvad grunden måtte være til disse skader, og uanset, om Radiometer har eller burde have forudset sådanne skader, herunder risikoen for sådanne skader.

Radiometer kan til enhver tid og uden varsel standse offentliggørelsen eller vedligeholdelsen af denne hjemmeside helt eller delvis.

Områder beskyttet af login

Visse områder på denne hjemmeside er kun tilgængelige efter registrering og er beskyttet af login. Adgang til sådanne områder kan være underlagt særskilte brugsbestemmelser, som brugerne vil blive bedt om at acceptere ved registrering.

Radiometer forbeholder sig ret til at afvise registreringen af enhver bruger uden begrundelse og at nægte en registreret bruger adgang til bestemte områder uden begrundelse, navnlig hvis brugeren overtræder brugsbestemmelserne for det pågældende område af hjemmesiden.

Software til downloading

Eventuelt software, som kan downloades på denne hjemmeside, er underlagt særskilte brugsbestemmelser, som du som bruger vil blive bedt om at acceptere på forhånd. 

Hvis du ikke kan acceptere alle betingelserne for brug af softwaren, må du vælge “decline” og kan herefter ikke installere, bruge eller kopiere softwaren.

Immaterielle rettigheder

Indholdet på denne hjemmeside kan være underlagt ophavsret og andre immaterielle rettigheder, dvs. at indholdet enten tilhører Radiometer, eller Radiometer har licens til at bruge det.

Radiometer, Radiometer-logoet og andre varemærker, der anvendes på denne hjemmeside, er Radiometer varemærker, eller varemærker, som Radiometer har licens til at bruge. 

Det er ikke tilladt at bruge nogen af disse immaterielle rettigheder. Enhver gengivelse, offentliggørelse eller anden brug af indholdet på hjemmesiden kræver en forudgående skriftlig godkendelse af Radiometer.

Links

Links på Radiometers hjemmeside til andre hjemmesider er kun angivet som en service til brugeren. Når du bruger sådanne links for at tilgå andre hjemmesider, forlader du Radiometers hjemmeside. Den hjemmeside, som du får adgang til, er uafhængig af Radiometers hjemmeside, og Radiometer har ingen indflydelse på dens indhold. 

Radiometer fraskriver sig ethvert ansvar for sådanne andre hjemmesiders tilgængelighed og indhold. Når der på en anden hjemmeside er et link til Radiometers hjemmeside, betyder det ikke, at Radiometer har givet tilladelse til eller godkendt hverken linket eller indholdet på den anden hjemmeside, medmindre det er udtrykkeligt angivet. Ej heller har Radiometer nogen forbindelse eller tilknytning til ejeren af denne hjemmeside. 

Beskyttelse af personlige oplysninger

Radiometer indsamler ikke information om, hvem der besøger hjemmesiden.

Hvis du vælger at videregive personlige oplysninger til Radiometer via hjemmesiden, vil vi oplyse dig, hvordan vi agter at bruge disse oplysninger. Du kan altid bede om at få at vide, hvilke oplysninger Radiometer har registreret om dig, og bede om, at ukorrekte oplysninger bliver rettet samt få slettet eller stoppet brugen af sådanne oplysninger.

Rettelser og tilføjelser

Teksten i dette afsnit kan til enhver tid ændres af Radiometer uden varsel. Den gældende version kan altid tilgås fra startsiden af hjemmesiden.

Gældende lov og værneting

Enhver uoverensstemmelse, der måtte opstå i forbindelse med denne hjemmeside, er underlagt dansk lov uden hensyn til internationale lovvalgsregler. Københavns byret er værneting.

© 2014 Radiometer Medical ApS. Med forbehold af alle rettigheder.

Denne hjemmeside anvender cookies

Læs mere
Glemt adgangskode
Bruger ikke fundet
OK
Radiometeransat? Indtast netværks-ID/initialer for at ændre din adgangskode
Vi har sendt en e-mail til dig for at ændre din adgangskode
Nulstil adgansgkode
Gem
Din adgangskode er ændret
Ny adgangskode påkrævet
Venligst skift din adgangkode for at benytte MyRadiometer
Gem
Din adgangskode er ændret