Diabetes

På grund af sin kroniske karakter kræver diabetes streng monitorering for at opretholde en god glykæmisk kontrol og tidlig afsløring af mulige komplikationer.

HemoCue Glukosesystemer er håndholdte spektrofotometre udviklet til professionelt brug og giver resultater med laboratoriekvalitet. Faktisk er resultaterne så nøjagtige, at de anvendes til screening og diagnosticering af diabetes mellitus og svangerskabsdiabetes, og de er også blevet anvendt i valideringer som reference for andre metoder.

I kombination med andre HemoCue tests såsom HbA1c og urin albumin kan du opnå en komplet patientnær diabetes-portefølje

Læs mere på www.hemocue.dk

Denne hjemmeside anvender cookies

Læs mere