ABL800 FLEX-blodgasapparatet

Tilbyder dig pålidelige resultater og større driftseffektivitet

 • Rekvirer informationer
  Jeg vil gerne have flere oplysninger om ABL800 FLEX-apparatet

  Kontakt information

  Arbejdsplads

  Ved at sende denne formular bekræfter jeg, at jeg har læst og forstået erklæringen om databeskyttelse.

  All fields must be filled!

 • Download brochure
  Tilmeld dig, så du kan downloade AQT90 FLEX-brochuren
  Kontakt information

  Ved at sende denne formular bekræfter jeg, at jeg har læst og forstået erklæringen om databeskyttelse.

  All fields must be filled!

 • Pålidelige resultater for 18 vitale parametre
 • Brug mindre tid foran apparatet med FLEXQ
 • Konfigureret til dine behov

Pålidelig, effektiv, fleksibel

ABL800 FLEX-blodgasapparatet anvender automatisering til at levere pålidelige resultater, samtidig med at det understøtter driftseffektiviteten.

Det travle laboratoriepersonale, der er under pres for at optimere ressourcer og personale, skal udstyres og styrkes med:

 • Resultater, man kan stole på
 • En forbedret arbejdsgang
 • En fleksibel partner, der opfylder ens behov
 
 

FLEXQ 

Fuldautomatisk scanning, blanding og aspiration af blodprøver

 

Bruger- venlig skærm

Intuitiv grænseflade med meget responsiv tabletlignende interaktion

 

Yderligere klinisk indsigt

Mål op til 18 kritiske parametre på én prøve for at understøtte hurtig diagnose

 

Autocheck

Understøtter overholdelse af retningslinjer med automatisk QC

Parametre

Blodgasser: 
pH

Potentiale for hydrogen


Enhver væskes surhedsgrad eller alkalinitet (herunder blod) er en funktion af væskens hydrogenion-koncentration [H+], og pH er ganske enkelt en måde at udtrykke hydrogenion-aktivitet på. Forholdet mellem pH og hydrogenion-koncentration beskrives således:


pH = -log aH+
hvor aH+ er hydrogenion-aktivitet.


Lav pH er forbundet med acidose og høj pH med alkalose [1,2].

 

1. CLSI. Blood gas and pH analysis and related measurements; Approved Guidelines. CLSI document CA46-A2, 29, 8. Clinical and Laboratory Standards Institute, 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne, Pennsylvania 19087-1898 USA, 2009.

2. Acute care testing handbook. Radiometer Medical ApS, 2700 Brønshøj, Denmark, 2014. As accessed on https://www.radiometer.com/en/knowledge-center/handbooks/acute-care-testing-handbook.

, pCO2

Partialtryk af kuldioxid


Kuldioxid (CO2) er en sur gas; mængden af CO2 i blodet kontrolleres i vid udstrækning af hastigheden og dybden af vejtrækningen eller ventilationen. pCO2 er partialtrykket af CO2 i blodet. Det er et mål for det tryk, der udøves af den lille del (~5 %) af den samlede CO2, der bliver tilbage i den gasformige tilstand, opløst i blodplasmaet. pCO2 er den respiratoriske komponent af syre-base-balancen og afspejler lungeventilationens tilstrækkelighed. Sværhedsgraden og kroniciteten af et ventilatorsvigt kan bedømmes ved hjælp af de ledsagende ændringer i syre-base-status [1,2].

 

1. Higgins C. Parameters that reflect the carbon dioxide content of blood. www.acutecaretesting.org Oct 2008.

2.Acute care testing handbook. Radiometer Medical ApS, 2700 Brønshøj, Denmark, 2014.

, pO2

Partialtryk af ilt


Mængden af ilt i blodet styres af mange variabler, f.eks. ventilation/perfusion. pO2 er partialtrykket af ilt i en gasfase i ligevægt med blodet.pO2afspejler kun en lille del (1 – 2 %) af den samlede mængde ilt i blodet, der opløses i blodplasma. [1] De resterende 98 – 99 % af den ilt, der er tilstede i blodet, er bundet til hæmoglobin i erythrocytterne. pO2 afspejler primært iltoptagelsen i lungerne. [2]

 

1. Wettstein R, Wilkins R. Interpretation of blood gases. In: Clinical assessment in respiratory care, 6th ed. St. Louis: Mosby, 2010.

2. Acute care testing handbook. Radiometer Medical ApS, 2700 Brønshøj, Denmark, 2014. As accessed on https://www.radiometer.com/en/knowledge-center/handbooks/acute-care-testing-handbook.

Metabolitter: 
cGlu

Glukose


Glukose er den kulhydrat, som optræder mest i menneskets stofskifte, og den tjener som den største intracellulære energikilde (se laktat). Glukose afledes hovedsageligt fra kulhydrater i kosten, men glukose produceres også – primært i lever og nyrer – via den anabolske proces glukoneogenese og fra nedbrydningen af glykogen (glykogenolyse). Denne endogent producerede glukose hjælper med at holde blodsukkerkoncentrationen inden for de normale grænser, når der ikke kommer noget glukose fra kosten, f.eks. mellem måltider eller i sulteperioder. [1]

1. Acute care testing handbook. Radiometer Medical ApS, 2700 Brønshøj, Denmark, 2014. As accessed on https://www.radiometer.com/en/knowledge-center/handbooks/acute-care-testing-handbook.

, cLac

Laktat


Laktat-anionen er resultatet af adskillelsen af mælkesyre og en intracellulær metabolit af glukose. Den produceres af celler i skeletmuskulaturen, røde blodlegemer (erythrocytter), hjernen og andet væv under anaerob energiproduktion (glykolyse). Laktat dannes af pyruvat i intracellulærvæsken; reaktionen katalyseres af enzymet laktatdehydrogenase (LDH) [1,2].

 

1. Robergs RA, Ghiasvand F, Parker D. Biochemistry of exercise-induced metabolic acidosis. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol 2004; 287: R502-16.

2.Acute care testing handbook. Radiometer Medical ApS, 2700 Brønshøj, Denmark, 2014. As accessed on https://www.radiometer.com/en/knowledge-center/handbooks/acute-care-testing-handbook.

, cCrea

Kreatinin


Kreatinin er et endogent affaldsprodukt fra muskelmetabolismen og afledt af kreatin, der er et molekyle af stor betydning for energiproduktionen i muskelcellerne. Kreatinin udskilles fra kroppen i urinen, og stoffets koncentration i blodet afspejler glomerulær filtration og dermed nyrefunktionen. [1]

1. Acute care testing handbook. Radiometer Medical ApS, 2700 Brønshøj, Denmark, 2014. As accessed on https://www.radiometer.com/en/knowledge-center/handbooks/acute-care-testing-handbook.

Elektrolytter: 
cCa2+

Calcium


Calciumionen (Ca2+) er en af de mest udbredte kationer i kroppen, hvor ca. 1 % findes i blodets ekstracellulærvæske Ca2+ spiller en afgørende rolle for knoglemineralisering og mange cellulære processer, f.eks. hjertets og skeletmuskulaturens kontraktilitet, den neuromuskulære transmission, hormonsekretionen samt aktiviteten i forskellige enzymreaktioner såsom blodkoagulation. [1]

1. Acute care testing handbook. Radiometer Medical ApS, 2700 Brønshøj, Denmark, 2014. As accessed on https://www.radiometer.com/en/knowledge-center/handbooks/acute-care-testing-handbook.

, cCl-

Klorid


Klorid (Cl-) er den vigtigste anion i ekstracellulærvæsken og en af de vigtigste anioner i blodet. Den vigtigste funktion af Cl- er at opretholde det osmotiske tryk, væskebalancen, muskelaktiviteten og ionernes neutralitet i plasma samt hjælpe med at belyse årsagen til forstyrrelser i syre-base-balancen. [1]

1. Acute care testing handbook. Radiometer Medical ApS, 2700 Brønshøj, Denmark, 2014. As accessed on https://www.radiometer.com/en/knowledge-center/handbooks/acute-care-testing-handbook.

, cK+

Kalium


Kalium (K+) er den vigtigste kation i intracellulærvæsken, hvor det har en 25 - 37 gange højere koncentration (∼150 mmol/l i vævsceller, ∼105 mmol/l i erythrocytter) end i ekstracellulærvæsken (∼4 mmol/l) [1, 2]. K+ har flere vitale funktioner i kroppen, f.eks. regulering af den neuromuskulære excitabilitet, regulering af hjerterytmen, regulering af det intracellulære og ekstracellulære volumen og syre-base-status. [3]

 

1. Burtis CA, Ashwood ER, Bruns DE. Tietz textbook of clinical chemistry and molecular diagnostics. 5th ed. St. Louis: Saunders Elsevier, 2012. Engquist A. Fluids/Electrolytes/Nutrition. 1st ed. Copenhagen: Munksgaard, 1985.
2. Engquist A. Fluids/Electrolytes/Nutrition. 1st ed. Copenhagen: Munksgaard, 1985.
3. Acute care testing handbook. Radiometer Medical ApS, 2700 Brønshøj, Denmark, 2014. As accessed on https://www.radiometer.com/en/knowledge-center/handbooks/acute-care-testing-handbook.

, cNa+

Natrium

Natrium (Na+) er den dominerende kation i ekstracellulærvæsken, hvor det har en 14 gange højere koncentration (∼140 mmol/l) end i intracellulærvæsken (∼10 mmol/l). Na+ bidrager i høj grad til ekstracellulærvæskens osmolalitet, og dets vigtigste funktion er i vid udstrækning at kontrollere og regulere vandbalancen og opretholde blodtrykket. Na+ er også vigtig ved overførsel af nerveimpulser og aktivering af muskelmasse. [1]

1. Acute care testing handbook. Radiometer Medical ApS, 2700 Brønshøj, Denmark, 2014. As accessed on https://www.radiometer.com/en/knowledge-center/handbooks/acute-care-testing-handbook.

Oximetri: 
FCOHb

Carboxyhæmoglobin


FCOHb er den fraktion af total-hæmoglobin (ctHb), der findes som carboxyhæmoglobin (COHb). Fraktionen udtrykkes sædvanligvis som en procentdel (%). [1]


I intervallet 0 – 60 % svarer COHb i arterieblod (COHb(a)) til COHb i veneblod (COHb(v)), dvs. at både veneblod og arterieblod kan analyseres [1]. I de fleste lægefaglige tekster betegnes FCOHb(a) blot som COHb. [2]

 

1. Lopez DM, Weingarten-Arams JS, Singer LP, Conway EE Jr. Relationship between arterial, mixed venous and internal jugular carboxyhemoglobin concentrations at low, medium and high concentrations in a piglet model of carbon monoxide toxicity. Crit Care Med 2000; 28: 1998-2001.

2. Acute care testing handbook. Radiometer Medical ApS, 2700 Brønshøj, Denmark, 2014. As accessed on https://www.radiometer.com/en/knowledge-center/handbooks/acute-care-testing-handbook.

, ctBil

Bilirubin


Bilirubin er det gule produkt fra nedbrydning af hæmgruppen i hæmoglobin. Det transporteres i blodet fra produktionsstedet – det retikuloendoteliale system – til leveren, hvor det biotransformeres, inden det udskilles i galden. Den patologiske gule misfarvning af huden, gulsot, skyldes unormal ophobning af bilirubin i vævene og er altid forbundet med en forhøjet koncentration af bilirubin i blodet (hyperbilirubinæmi). [1]

1. Acute care testing handbook. Radiometer Medical ApS, 2700 Brønshøj, Denmark, 2014. As accessed on https://www.radiometer.com/en/knowledge-center/handbooks/acute-care-testing-handbook.

, ctHb

Total-hæmoglobin


Koncentrationen af total-hæmoglobin (ctHb) i blodet omfatter oxyhæmoglobin (cO2Hb), deoxyhæmoglobin (cHHb), samt de dysfunktionelle hæmoglobintyper, der ikke kan binde ilt:

carboxyhæmoglobin (cCOHb) (se COHb), methæmoglobin (cMetHb) (se MetHb) og sulfhæmoglobin (cSulfHb).

Således:

ctHb = cO2Hb + cHHb + cCOHb + cMetHb + cSulfHb

I de fleste oximetre er den sjældne sulfHb ikke inkluderet i den rapporterede c tHb in most oximeters. [1]

2. Acute care testing handbook. Radiometer Medical ApS, 2700 Brønshøj, Denmark, 2014. As accessed on https://www.radiometer.com/en/knowledge-center/handbooks/acute-care-testing-handbook.

, FHbF

Fraktion af føtalhæmoglobin


FHbF i total-hæmoglobin i blodet. [1]

1. Acute care testing handbook. Radiometer Medical ApS, 2700 Brønshøj, Denmark, 2014. As accessed on https://www.radiometer.com/en/knowledge-center/handbooks/acute-care-testing-handbook.

, FHHb

Fraktion af deoxyhæmoglobin


FHHb i total-hæmoglobin i blodet [1].

1. Acute care testing handbook. Radiometer Medical ApS, 2700 Brønshøj, Denmark, 2014. As accessed on https://www.radiometer.com/en/knowledge-center/handbooks/acute-care-testing-handbook.

, FMetHb

Methæmoglobin

 

FMetHb er den fraktion af total-hæmoglobin (ctHb), der findes som methæmoglobin (MetHb). Fraktionen udtrykkes sædvanligvis som en procentdel (%) [1].

 

I de fleste lægefaglige tekstbokse betegnes MetHb(a) blot som methæmoglobin (MetHb) [2].

 

1. CLSI. Blood gas and pH analysis and related measurements; Approved Guidelines. CLSI document CA46-A2, 29, 8. Clinical and Laboratory Standards Institute, 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne, Pennsylvania 19087-1898 USA, 2009.

2. Acute care testing handbook. Radiometer Medical ApS, 2700 Brønshøj, Denmark, 2014. As accessed on https://www.radiometer.com/en/knowledge-center/handbooks/acute-care-testing-handbook.

, sO2

Iltmætning


Iltmætning (sO2) er forholdet mellem oxyhæmoglobin-koncentrationen og koncentrationen af funktionel hæmoglobin (dvs. oxyhæmoglobin (O2Hb) og deoxyhæmoglobin (HHb), der kan transportere ilt [1].


sO2 afspejler udnyttelsen af den aktuelt tilgængelige ilttransportkapacitet.


I arterieblod transporteres 98 – 99 % af ilten i erythrocytter, bundet til hæmoglobin. De resterende 1–2 % af den ilt, der transporteres i blodet, opløses i blodpasmaet – det er den del, der rapporteres som iltens partialtryk (pO2) [2,3].

 

1. CLSI. Blood gas and pH analysis and related measurements; Approved Guidelines. CLSI document CA46-A2, 29, 8. Clinical and Laboratory Standards Institute, 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne, Pennsylvania 19087-1898 USA, 2009.

2. Higgins C. Parameters that reflect the carbon dioxide content of blood. www.acutecaretesting.org Oct 2008.

3. Acute care testing handbook. Radiometer Medical ApS, 2700 Brønshøj, Denmark, 2014. As accessed on https://www.radiometer.com/en/knowledge-center/handbooks/acute-care-testing-handbook.

, FO2Hb

Fraktion af oxyhæmoglobin


FO2Hb i total-hæmoglobin i blodet [1].

1. Acute care testing handbook. Radiometer Medical ApS, 2700 Brønshøj, Denmark, 2014. As accessed on https://www.radiometer.com/en/knowledge-center/handbooks/acute-care-testing-handbook.

Luk

Det udstyr, jeg bruger i mit arbejde, skal være troværdigt, brugervenligt og pålideligt [...] I mere end ti år har vi brugt ABL800-serien fra Radiometer. Det fungerer rigtig godt for os.

- Anna-Karin Ståhlberg, bioanalytiker, Klinisk-kemisk laboratorium, Hallands Hospital Halmstad, Sverige

Hvordan kan vi hjælpe dig med at facilitere problemfri diagnostik?

Støtte prøveintegritet med automatisk blanding

Give mulighed for mere nøjagtige hæmoglobinresultater med FLEXQ og safePICO-sprøjter

opnå pålidelige resultater ud fra blodprøver med lavt prøvevolumen

Udnyt FLEXMODE og MICROMODE til resultater fra prøver på kun 35 μl

Vælg de parametre, du bruger i praksis

Tilpas apparaterne til at måle de parametre, der passer til din kliniske praksis

Indbygget cybersikkerhed

Beskyttelse af patientdata, redukiton af risiko for cyberangreb og deraf følgende afbrydelse af apparatets drift

Spar tid med FLEXQ

Brug safePICO-sprøjter med FLEXQ til automatisk analyse af op til tre på hinanden følgende prøver

Reducer sammenblanding af patientprøver

Sørg for korrekt patient-prøve-identifikation hver gang, og forbedr arbejdsgangen med 1st Automatic

Overvind udfordringerne i sundhedssektoren med et pålideligt apparat

ABL800 FLEX er et referencepunkt for blodgasmåling og har specifikke funktioner, der er designet til at:

 • Understøtte prøvens integritet
 • Afbøde indflydelsen af potentielt forstyrrende stoffer på co-oximetri og kreatinin
 • Giver pålidelige resultater ved hjælp af dedikerede målemetoder

Understøttelse af en forbedret arbejdsgang for blodgas med effektiv automatisering

FLEXQ hjælper dig med at frigive den tid, du tidligere har brugt foran apparatet. Placér op til tre safePICO-sprøjter på FLEXQ, og du er klar til at gå i gang. Dine prøver scannes, blandes, aspireres, analyseres og rapporteres automatisk.


Kombiner dine ABL800 FLEX- og safePICO-sprøjter med AQURE FLEXLINK-systemet for at udnytte 1st Automatic. Den tilsluttede løsning registrerer patient-, bruger- og prøve-ID'er ved sengen, mens FLEXLINK sammenkæder disse data. Et eksempel på, hvordan det kan fremskynde din arbejdsgang, vises nedenfor.

Forbedr din arbejdsgang med blodgas med automatisering og forbundne løsninger

ABL800-blodgasapparat – En fleksibel partner, der opfylder dine krav

En fleksibel partner, der opfylder dine behov

ABL800 FLEX understøtter skiftende krav til blodgasmåling med individuelle og udskiftelige forbrugsvarer. Apparatet kan tilpasses, så du kan tilpasse det til dine specifikke parameter- og konfigurationsbehov.

Kontakt din lokale Radiometer-repræsentant for at få flere oplysninger. Vi er her for at hjælpe dig med at opbygge dit unikke setup.
ABL800-blodgasapparat – En fleksibel partner, der opfylder dine krav

Indbygget cybersikkerhed øger oppetiden

ABL800 FLEX har indbyggede cybersikkerhedsfunktioner, der hjælper med at sikre patientdata og reducere risikoen for cyberangreb og deraf følgende afbrydelse af apparatets drift.

Vores cybersikkerhedsmodel fungerer som et forsvarssystem i flere lag sammen med hospitalets sikkerhedsforanstaltninger. Baseret på Microsoft-understøttede operativsystemer, der er omfattet af restriktioner, hvor det er relevant, applikationskontrol, patch management og systemopdateringer, der er afprøvet før installation. Se vores sikkerhedspakker for at få mere at vide.
Indbygget cybersikkerhed for ABL800 blodgasapparatIndbygget cybersikkerhed for ABL800 blodgasapparat

Håndbogen om måling af akutparametre

Download den gratis vejledning til måling af blodgasser og andre kritiske akutparametre.

Lad os hjælpe dig med at forhindre præanalytiske fejl

Få mere at vide om de mest almindelige præanalytiske fejl og hvordan de forhindres.

Hjælp til din blodgasmåling

Radiometer giver dig adgang til seks oplysende videoer om blodgasanalyser.

MAPSSS-000936 R1

Denne hjemmeside anvender cookies

Læs mere
Bekræft din konto hos Radiometer

Indtast en gyldig e-mail adresse

FORTSÆT
Ved at sende denne formular bekræfter jeg, at jeg har læst og forstået erklæringen om databeskyttelse.
Radiometer bruger Microsoft Azure AD til at bekræfte kundernes adgang. Hvis du allerede er registreret, vil du blive ledt videre til Microsoft Azure AD, hvor du kan logge på med dine Microsoft Azure AD-identitetsoplysninger.
Du er allerede registreret
Radiometer bruger Microsoft Azure AD til at bekræfte kundernes adgang. Hvis du allerede er registreret, vil du blive ledt videre til Microsoft Azure AD, hvor du kan logge på med dine Microsoft Azure AD-identitetsoplysninger.
Tak

Vi vil snarest muligt sende dig en e-mailinvitation til at logge på med Microsoft Azure AD

Radiometer bruger Microsoft Azure AD til at bekræfte kundernes adgang.
Beklager

Det ser ikke ud til, at din e-mail er registreret hos os

Radiometer bruger Microsoft Azure AD til at bekræfte kundernes adgang. Hvis din e-mail adresse ikke er registeret, så vælg FORTSÆT, og vi vil guide dig gennem logon-processen.
Vi har tidligere sendt en invitation på e-mail

Venligst klik på "Kom i gang" knappen i e-mailen for at acceptere invitationen

Radiometer bruger Microsoft Azure AD til at bekræfte kundernes adgang.
Beklager

Vi kunne ikke behandle din anmodning på grund af en kommunikationsfejl

Beklager

Det ser ud til, at denne konto ikke har adgang til portalen

Radiometer bruger Microsoft AZURE Active Directory (AZURE AD) til at bekræfte brugernes identitet.

Radiometer bruger AZURE AD til at give sikker adgang til dokumenter, ressourcer og andre tjenester på vores kundeportal for kunder og partnere.

Hvis din organisation allerede bruger AZURE AD, kan du bruge de samme identitetsoplysninger til at få adgang til Radiometers kundeportal.

Dine fordele

 • Tillader brug af eksisterende Active Directory-identitetsoplysninger
 • Enkel logon-oplevelse
 • Brug samme identitetsoplysninger til at tilgå fremtidige tjenester

Anmod om adgang

Du vil via e-mail få en invitation til at tilgå vores tjenester, når din anmodning af blevet godkendt.

Når du accepterer invitationen, og hvis din organisation allerede bruger AZURE AD, kan du bruge de samme identitetsoplysninger til at få adgang til Radiometers kundeportal. Ellers vil du modtage et éengangs password, som bliver sendt til din e-mailadresse.

Træder i kraft den 8. maj 2018

Denne online-databeskyttelseserklæring ("databeskyttelsespolitik") forklarer, hvordan vi håndterer personoplysninger, der tilvejebringes for os på websteder, mobilwebsteder, mobilapplikationer og andre digitale tjenester og produkter, der kontrolleres af Radiometer Medical ApS, Åkandevej 21, 2700 Brønshøj, Danmark, der linker til denne databeskyttelsespolitik (samlet benævnt "Radiometer-websteder"). Radiometer er den dataansvarlige for behandlingen af personoplysninger i henhold til gældende lovgivning.

Denne databeskyttelseserklæring gælder ikke for Radiometer-websteder, der ikke linker til denne databeskyttelsespolitik, eller for tredjepartswebsteder, hvortil der kan linkes fra Radiometer-websteder.

Typer af oplysninger, som vi indsamler online

De typer af personoplysninger, som vi kan indsamle, mens du bruger Radiometer-webstederne, er beskrevet i dette afsnit og omfatter både oplysninger, som du tilvejebringer for os, og oplysninger, som vi indsamler automatisk, når du bruger Radiometer-webstederne.
Med henblik på denne databeskyttelseserklæring betyder "personoplysninger" oplysninger, der identificerer dig eller som med rimelighed kan bruges til at identificere dig. Eksempler på personoplysninger omfatter navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.

Oplysninger, som du tilvejebringer

Du behøver ikke at tilmelde dig en tjeneste eller et program for at modtage mange af de oplysninger, der er tilgængelige via Radiometer-websteder. Noget af vores indhold er dog kun tilgængeligt for tilmeldte eller identificerede brugere og vil kræve, at du opretter en profil eller tilvejebringer specifikke oplysninger om dig selv, for at tjenesten kan leveres til dig.

Personoplysninger, som du tilvejebringer, når du besøger Radiometer-websteder

Radiometer indsamler personoplysninger, som du tilvejebringer på Radiometer-websteder, for eksempel, ved køb af et produkt, for at modtage markedsføringsprodukter og -oplysninger, kontakte Radiometer-kundeservice eller svare på Radiometer-spørgeskemaer eller -undersøgelser. Dette kan omfatte:

 • Kontaktoplysninger såsom dit navn, adresse, telefonnummer eller e-mailadresse
 • Registreringsoplysninger såsom dit brugernavn og din adgangskode
 • Vederlagsoplysninger, når du yder en tjeneste til Radiometer i din egenskab af sundhedspersonale
 • Beskæftigelses-, uddannelses- og andre baggrundsoplysninger, når du henvender dig om beskæftigelse hos Radiometer
 • Betalingsoplysninger (såsom bankoplysninger, betalingskortnummer, udløbsdato, leveringsadresse og faktureringsadresse)
 • Indhold, som du kan tilvejebringe (for eksempel, når du udfylder vores online-kontaktformular eller indsender andre oplysninger).

 

Personoplysninger, som du deler under andre interaktioner med Radiometer

Du kan kontakte Radiometer for at stille spørgsmål, diskutere dine bekymringer eller indberette problemer vedrørende vores produkter. Hvis du kommunikerer med eller anmoder om oplysninger fra Radiometer, bliver du muligvis bedt om at tilvejebringe dine kontaktoplysninger samt eventuelle personoplysninger, der er relevante for din anmodning.

Oplysninger, der kan indsamles automatisk

Når du bruger Radiometer-websteder, kan vi også indsamle visse brugs- og enhedsoplysninger automatisk som beskrevet nedenfor.

IP-adresse

Vi kan registrere internetprotokoladressen ("IP") for din computer eller anden elektronisk enhed, når du besøger Radiometer-webstederne. En IP-adresse identificerer den elektroniske enhed, som du bruger til at få adgang til webstederne, hvilket gør det muligt for os at opretholde kommunikation med din computer, idet du bevæger dig rundt på Radiometer-websteder, samt tilpasse indhold.

Cookies og andre sporingsteknologier

Vi indsamler også oplysninger om din brug af Radiometer-websteder gennem sporingsteknologier såsom cookies og web-beacons. En "cookie" er en unik numerisk kode, der overføres til din computer for at spore dine interesser og præferencer og for at genkende dig som en tilbagevendende besøgende. Et "web-beacon" er et gennemsigtigt grafisk billede placeret på et websted, en e-mail eller annonce, der muliggør overvågning af ting såsom brugeraktivitet og webstedstrafik. Disse teknologier hjælper med at huske dine præferencer, og giver os mulighed for at bringe dig det indhold og de funktioner, der sandsynligvis vil være af størst interesse for dig på grundlag af "clickstream"-data, der viser dine tidligere aktiviteter på Radiometer-websteder.
Vi bruger Google Display Advertising (såsom Retargeting med Google Analytics, Google Display Network Impression Reporting, DoubleClick Campaign Manager-integration, og Google Analytics Demographics and Interest Reporting) til at (1) vise dig vores annoncer på andre websteder baseret på dine tidligere besøg på Radiometer-websteder, og (2) bedre forstå vores annoncevisninger og brug af annoncetjenester. I forbindelse med Google Analytics Demographics and Interest Reporting-tjenesten, kan vi muligvis bruge oplysninger fra Googles interessebaserede annoncering eller tredjepartsmålgruppe-oplysninger (såsom alder, køn og interesser) sammen med Google Analytics for at forstå og forbedre vores markedsføringskampagner og webstedsindhold. 

Noget af vores onlineannoncering finder sted via Google Display Advertising. Som led i dette program bruger vi Google Analytics-funktioner såsom Retargeting. I forbindelse med denne funktion og andre, der tilbydes af annoncenetværk, kan vi og operatørerne af annoncenetværk, herunder Google, bruge tredjepartscookies (såsom DoubleClick-cookien) - og i nogle tilfælde førstepartscookies (såsom Google Analytics-cookien) - til at informere, optimere og vise annoncer på tværs af internettet baseret på en brugers tidligere besøg på Radiometer-websteder. Vi kan også vise dig annoncer fra nogle af vores associerede selskaber, når du besøger Radiometer-websteder. 

Du kan fravælge Google Ads ved at besøge http://www.google.com/ads/preferences. Hvis du ikke vil have, at dine oplysninger bruges af Google Analytics, kan du installere browsertilføjelsen til fravalg af Google Analytics på Google Analytics-fravalgssiden. 
Dette Radiometer-websted er ikke beregnet til at reagere på "do not track"-signaler modtaget fra browsere.
Hvis du vil vide mere om cookies og andre sporingsteknologier, herunder hvordan du deaktiverer dem, bedes du besøge http://www.allaboutcookies.org/. Bemærk, at nogle cookies er afgørende for funktionsdygtigheden af vores websteder, og hvis du sletter eller deaktiverer dem, vil det reducere webstedets funktionalitet.

Mobilsporing

Nogle Radiometer-websteder er tilgængelige som enten mobilapplikationer eller mobilwebsteder, som du kan bruge på din mobilenhed. Hvis du bruger en mobilenhed til at få adgang til og bruge Radiometer-webstederne, kan vi indsamle følgende mobilspecifikke oplysninger ud over de andre oplysninger, der er beskrevet ovenfor: Enheds- eller annoncerings-id, enhedstype, hardwaretype, MAC-adresse (media access control - medieadgangskontrol), international mobiludstyrsidentitet ("IMEI" - international mobile equipment identity), versionen af dit mobiloperativsystem, platformen, der bruges til at få adgang til eller downloade Radiometer-webstedet (f.eks. Apple, Google, Amazon, Windows), placeringsoplysninger og brugsoplysninger om din enhed og din brug af Radiometer-webstederne.

Oplysninger, der indsamles fra andre kilder

Vi kan kombinere oplysninger om dig fra et besøg på et Radiometer-websted med oplysninger om dig fra besøg på andre Radiometer-websteder. Vi kan også kombinere oplysninger om dig, der indsamles via Radiometer-websteder med oplysninger, som vi har indsamlet offline, samt med oplysninger, der tilvejebringes for os af tredjeparter, såsom tredjepartslisteudbydere. 

Sådan bruger vi dine oplysninger

Vi bruger dine personoplysninger til at levere de produkter og tjenester, som du anmoder om, kommunikere med dig, forbedre din oplevelse på Radiometer-webstederne, generelt forbedre vores produkter og tjenester og til andre interne forretningsformål. Disse anvendelser kan også omfatte registrering, organisering, strukturering, opbevaring, tilpasning eller ændring, hentning, rådgivning, brug, videregivelse ved transmission, formidling eller anden tilrådighedsstillelse, justering eller kombination, begrænsning, sletning eller ødelæggelse af personoplysninger. Personoplysningerne, som vi indsamler om dig, kan opbevares i fem år efter den seneste interaktion, som vi har haft med dig, hvorefter de kun vil blive arkiveret så længe, som det med rimelighed er nødvendigt til ovennævnte formål, i overensstemmelse med gældende love.

Levering af produkter og tjenester, som du anmoder om

Hvis du vælger at købe et produkt eller modtage vores tjenester, bruger vi de personoplysninger, som du tilvejebringer via Radiometer-websteder til at administrere dine ordrer og fakturaer, til at behandle betalinger, til at svare på dine spørgsmål, til at levere de tjenester, som du anmoder om og tilbyde en optimal kundeoplevelse.

Markedsføring

Du kan også modtage markedsføringsoplysninger fra Radiometer og relaterede associerede selskaber, såsom tilbud vedrørende Radiometer-relaterede produkter eller tjenester, invitationer til at deltage i undersøgelser om vores produkter eller meddelelser om særlige kampagner. I sådanne tilfælde bruger vi dine kontaktoplysninger og andre personoplysninger til at sende dig markedsføringsoplysninger.

Tilpassede brugeroplevelser

De personoplysninger, som du tilvejebringer, kan bruges til at oprette tilpassede tilbud, oplysninger eller tjenester, der er skræddersyet til dine interesser og præferencer. Vi kan også bruge din IP-adresse og de oplysninger, som vi indhenter automatisk gennem brug af cookies eller lignende sporingsteknologier, til at gøre vores Radiometer-websteder nemmere at bruge og navigere, samt til at tilpasse indholdet, der leveres på Radiometer-websteder ved at foregribe oplysninger og tjenester, der kan være af interesse for dig.

Forretnings- og produktforbedring

For at opdage nye fakta, der kan hjælpe Radiometer med bedre at forstå kundebehov og hjælpe med at forbedre, udvikle og evaluere produkter, tjenester, materialer og programmer. Radiometer analyserer de oplysninger, som du har tilvejebragt. Til dette formål bruger Radiometer ikke oplysninger, der kan identificere dig direkte.

Webstedsanalyse og -forbedring

Vi kan bruge de oplysninger, som du tilvejebringer, og de oplysninger, som vi indsamler automatisk om din brug af Radiometer-webstederne til at overvåge brugertrafikmønstre og -præferencer med henblik på webstedsforbedring, analyse og optimering.

Retsgrundlag for behandling

I henhold til europæiske databeskyttelseslove, skal Radiometer have et retsgrundlag for at behandle dine personoplysninger. Det retsgrundlag, der finder anvendelse i et bestemt tilfælde afhænger af, til hvilke af de specifikke formål, der er beskrevet ovenfor, Radiometer behandler dine personoplysninger:

 • I visse tilfælde kan Radiometer bede om dit samtykke til at indsamle og behandle dine personoplysninger. Hvis du vælger at give dit samtykke, kan du senere trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os som beskrevet i afsnittet "Dine databeskyttelsesvalg". Bemærk, at tilbagetrækningen af samtykke ikke påvirker behandling, der allerede har fundet sted. 
 • I andre tilfælde kan behandlingen af dine personoplysninger være nødvendig for at overholde en gældende lov eller forordning, eller til opfyldelsen af en kontrakt, som du er underlagt. Du kan muligvis ikke fravælge denne behandling, eller dit valg om at fravælge kan muligvis påvirke vores evne til at opfylde en kontraktlig forpligtelse, som vi ellers har over for dig.
 • I andre tilfælde kan Radiometer behandle dine personoplysninger baseret på Radiometers legitime interesser i at kommunikere med dig om vores produkter og tjenester, samt om videnskabelig forskning og uddannelsesmuligheder. Du har ret til at fravælge enhver sådan behandling af dine personoplysninger. Det kan du gøre ved at kontakte os som beskrevet i afsnittet "Dine databeskyttelsesvalg". 

 

Oplysninger, som vi deler

Vi deler kun dine personoplysninger med tredjeparter som beskrevet nedenfor. Vi hverken sælger eller udlejer personoplysninger til tredjeparter til deres egne markedsføringsformål.

Tredjepartsannoncering og adfærdsbaseret onlineannoncering

Du kan modtage onlineannoncer for Radiometer-produkter og -tjenester på tredjepartswebsteder og mobiltjenester, som er skræddersyet til dig, f.eks. på baggrund af oplysninger, som du tilvejebringer for Radiometer eller et tredjepartswebsted, som du besøger, eller på baggrund af din browsing-aktivitet, dine køb eller interesser. Disse typer af skræddersyede onlineannoncer kan komme gennem flere kilder, såsom følgende:

 • Vi kan dele dine ikke-identificerende oplysninger med vores annonceringstjenesteudbydere, som vi har indhentet fra cookies og andre sporingsteknologier på vores Radiometer-websteder.
 • Nogle Radiometer-websteder deltager i adfærdsbaseret onlineannoncering (dette kaldes også nogle gange målrettet annoncering eller interessebaseret annoncering). Du kan identificere disse websteder ved hjælp af linket "Annonceringsvalg" i sidefoden. Vores annonceringsnetværkspartnere kan placere og bruge cookies på Radiometer-websteder og på andre tredjepartswebsteder med henblik på at indsamle oplysninger om dine aktiviteter for at vise dig onlineannoncer, der er baseret på dine interesser. Når du får vist en Radiometer adfærdsbaseret onlineannonce, vil du se et "Ad Choices"-ikon. Hvis du klikker på ikonet eller linket, kommer du til et websted, hvor du kan administrere eller fravælge brugen af oplysninger om din browsing-historik, der bruges til levering af adfærdsbaserede onlineannoncer. Hvis du fravælger, kan du stadig se annoncer online, herunder annoncer fra Radiometer, der er baseret på andre oplysninger (f.eks. baseret på indholdet af siden, der vises, i stedet for din tidligere clickstream-aktivitet). I nogle tilfælde kan der stadig indsamles oplysninger om dine browsing-aktiviteter af disse tredjepartsannoncører, men de vil ikke bruge disse oplysninger til at vise annoncer, der er baseret på din tidligere online-browsingadfærd. Du kan også fravælge nu ved at klikke her.
 • Nogle webbrowsere kan sende "do-not-track"-signaler til websteder, som browseren kommunikerer med. Fra og med ikrafttrædelsesdatoen for denne databeskyttelseserklæring er der endnu ikke fastlagt en branchestandard for, hvordan man reagerer på disse signaler. Derfor reagerer Radiometer ikke på disse signaler på nuværende tidspunkt. Som omtalt ovenfor kan du fravælge annoncører, der bruger din browsing-historik til at levere adfærdsbaserede onlineannoncer ved at besøge adchoices.

 

Associerede selskaber, forhandlere og leverandører

Vi har forhold til leverandører og associerede selskaber, som hjælper os med at drive vores forretning, og for hvem det kan være nødvendigt at have adgang til dine personoplysninger i forbindelse med levering af tjenester til Radiometer. Vi vil ikke bemyndige disse parter til at bruge dine personoplysninger til eventuelt formål, der ikke er relateret til Radiometer og dets relaterede associerede selskabers forretning, og vi deler ikke personoplysninger fra lande, der kræver samtykke, medmindre der er indhentet passende samtykke på forhånd til deling med relaterede associerede selskaber. Vi kræver, at de håndterer dine personoplysninger i overensstemmelse med denne databeskyttelseserklæring.

Co-brandede websteder

Vi kan samarbejde med andre selskaber om at levere indhold eller tjenester til dig på et fælles eller "co-brandet" grundlag. På et co-brandet websted vises både Radiometer-logoet og co-branding-partnerens logo på din skærm. Du bør læse de individuelle databeskyttelsespolitikker for vores co-branding-partnere, da de kan være forskellige fra vores i nogle henseender. Ved at læse disse politikker hjælper det dig med at træffe en informeret beslutning om, hvorvidt du skal tilvejebringe dine oplysninger for et bestemt websted.

Produktrapporter

Hvis du kontakter Radiometer vedrørende din oplevelse med et af vores produkter, kan vi bruge oplysningerne, som du tilvejebringer i rapporter, der indsendes til den udpegede offentlige tilsynsmyndighed, hvor påkrævet af os ved lov.

Juridiske rettigheder og forpligtelser

Under visse begrænsede omstændigheder skal Radiometer muligvis videregive dine personoplysninger for at overholde en lovmæssig forpligtelse eller et lovkrav, for eksempel, for at overholde rapporteringsforpligtelser over for vores tilsynsmyndigheder vedrørende sikkerheden af vores produkter, eller i forbindelse med salget eller overførslen af en af vores produktlinjer eller afdelinger, som omfatter de tjenester, der leveres via et eller flere af Radiometer-webstederne. I sådanne tilfælde træffer vi foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger i det omfang, det er muligt. Vi forbeholder os også ret til at bruge personoplysninger til at undersøge og retsforfølge brugere, der overtræder vores regler, eller som udviser adfærd, der er ulovlig eller skadelig for andre eller for andres ejendom.

Ændring til organisation

Hvis Radiometer beslutter sig for at omorganisere eller afhænde vores forretning gennem salg, fusion eller opkøb, kan Radiometer dele personoplysninger om dig med faktiske eller potentielle købere. Vi vil kræve, at eventuelle faktiske eller potentielle købere behandler disse personoplysninger på en måde, der er i overensstemmelse med denne erklæring.

Beskyttelse af børns personoplysninger

Radiometer hverken indsamler eller bruger bevidst eventuelle personoplysninger direkte fra børn på Radiometer-websteder (Danaher definerer "børn" som mindreårige, der er yngre end 18 år gamle). Vi giver ikke bevidst børn tilladelse til at bestille vores produkter, til at kommunikere med os, eller til at bruge nogen af vores onlinetjenester. Hvis du er forælder og bliver opmærksom på, at dit barn har tilvejebragt oplysninger for os, bedes du kontakte os ved hjælp af en af metoderne angivet nedenfor, og vi vil samarbejde med dig om at løse dette problem.

Dine databeskyttelsesvalg

Du har ret til at se og få en kopi af personoplysninger om dig, som vi opretholder, samt at bede os om at rette unøjagtige eller ufuldstændige personoplysninger om dig. Du kan have ret til at modtage oplysninger, som du har tilvejebragt for os i et maskinlæsbart format og til at overføre de pågældende oplysninger til en anden dataansvarlig. Du kan også anmode om sletningen af dine personoplysninger eller begrænsningen af deres behandling, eller gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger om dig. For at søge adgang til personoplysninger om dig, for at indsende en bekymring, klage eller anmodning om berigtigelse, eller for at fravælge bestemte programmer, bedes du kontakte vores databeskyttelsesafdeling ved at klikke på linket "Kontakt os" på Radiometer-webstedet, som du bruger, ved at bruge Radiometer-kontaktoplysningerne på den Radiometer-mobilapplikation, som du bruger, eller ved at sende os en e-mail på privacy@radiometer.dk. Du kan også sende et brev til følgende adresse:

Radiometer Medical ApS
Att: Legal & Compliance (Privacy)
Åkandevej 21
2700 Brønshøj
Denmark

Datatilsynet er ansvarlig for at sikre, at databeskyttelseslovgivningen følges i Danmark. For flere oplysninger om dine databeskyttelsesrettigheder, eller hvis du ikke er i stand til at løse et problem direkte med os og ønsker at indgive en klage, bedes du kontakte: 

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
Telefon 3319 3200
Fax 3319 3218
E-mail dt@datatilsynet.dk

I alle meddelelser til Radiometer bedes du medtage din e-mailadresse, webstedsadressen, mobilapplikationen og/eller det specifikke Radiometer-produkt, som du tilvejebragte personoplysninger for (f.eks., Radiometer.com), og en detaljeret forklaring på din anmodning. Hvis du ønsker at slette, ændre eller rette dine personoplysninger og kontakter os via e-mail, bedes du skrive "Sletningsanmodning" eller "Anmodning om ændring/rettelse" i emnelinjen i e-mailen. Vi vil svare rettidigt på alle rimelige anmodninger og skal muligvis bekræfte din identitet yderligere for at behandle visse anmodninger.

Datasikkerhed

Radiometer opretholder rimelige tekniske, administrative og fysiske kontroller for at sikre eventuelle personoplysninger, der indsamles via Radiometer-webstederne. Der er dog altid en vis risiko for, at en uautoriseret tredjepart kan opfange en internetoverførsel, eller at nogen vil finde en måde at modarbejde vores sikkerhedssystemer på. Vi opfordrer dig til at være forsigtig, når du overfører personoplysninger via internettet, især dine finansielle oplysninger. Radiometer kan ikke garantere, at uautoriserede tredjeparter ikke får adgang til dine personoplysninger. Derfor skal du, når du indsender personoplysninger til Radiometer-websteder, overveje både fordele og ulemper.

Tredjepartswebsteder og sociale medie-plugins

Denne databeskyttelseserklæring gælder ikke for Radiometer-websteder, der ikke linker til denne databeskyttelseserklæring, eller for tredjepartswebsteder, hvortil der kan linkes fra Radiometer-websteder. Radiometer-websteder kan bruge sociale medie-plugins (f.eks. Facebooks "Synes godt om"-knap, "Del på Twitter"-knappen) for at gøre det nemt for dig at dele oplysninger med andre. Når du besøger Radiometer-websteder, kan operatøren af det sociale plugin placere en cookie på din computer eller anden elektronisk enhed, der gør det muligt for operatøren at genkende enkeltpersoner, der tidligere har besøgt vores websted. Hvis du er logget ind på det sociale mediewebsted (f.eks. Facebook, Twitter), mens du browser på vores Radiometer-websted, giver det sociale medie-plugin det pågældende sociale mediewebsted mulighed for at modtage oplysninger om, at du har besøgt vores Radiometer-websted. Det sociale medie-plugin giver også det sociale mediewebsted mulighed for at dele oplysninger om dine aktiviteter på vores Radiometer-websted med andre brugere af deres sociale mediewebsted. Disse delingsindstillinger administreres af det sociale mediewebsted og styres af dets databeskyttelsespolitik.

Adgang til vores websteder globalt

Dette websted ejes og drives af Radiometer i Danmark, men de oplysninger, som du tilvejebringer, vil være tilgængelige for vores associerede selskaber, forhandlere og leverandører i andre lande i overensstemmelse med denne politik. Derudover, hvis du besøger dette websted fra et andet land end Danmark, vil din kommunikation med os nødvendigvis resultere i overførslen af oplysninger på tværs af internationale grænser. Niveauet for retlig beskyttelse af personoplysninger er ikke det samme i alle lande. Vi træffer dog de sikkerhedsforanstaltninger, der er beskrevet i denne databeskyttelseserklæring for at holde dine oplysninger sikre. Ved at bruge dette websted forstår du, at dine personoplysninger bliver opbevaret og behandlet i Danmark og i ethvert land, hvortil vi kan overføre dine oplysninger i løbet af vores forretningsaktiviteter.

Ændringer til vores databeskyttelsespolitik

Vi bruger kun personoplysninger på den måde, der er beskrevet i denne databeskyttelsespolitik, der var gældende da oplysningerne blev indsamlet fra dig eller som autoriseret af dig. Med forbehold af eventuelt gældende samtykke, forbeholder vi os dog ret til at ændre vilkårene i denne databeskyttelsespolitik til enhver tid. Eventuelle ændringer til denne databeskyttelsespolitik afspejles på denne side med en ny ikrafttrædelsesdato. Radiometer opfordrer dig til at gennemgå denne databeskyttelsespolitik regelmæssigt for eventuelle ændringer. Eventuelle personoplysninger, der indsamles ved din fortsatte brug af Radiometer-websteder, håndteres i overensstemmelse med den for øjeblikket offentliggjorte databeskyttelsespolitik.

Databeskyttelse og sikkerhed

Radiometer, sammen med dets associerede selskaber og datterselskaber respekterer dine personoplysninger, værdsætter vores forhold, og er forpligtet til at beskytte dine personoplysninger. Vi forstår vigtigheden af databeskyttelse for vores kunder og besøgende på Radiometer-webstederne. Vores brug af personoplysninger er underlagt vores databeskyttelsespolitik og ved at få adgang til og bruge Radiometer-webstederne, accepterer du at være bundet af den pågældende databeskyttelsespolitik.

Du anerkender og accepterer, at når du indsender dine personligt identificérbare oplysninger til Radiometer-websteder, at selv om Radiometer har indført sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre uautoriseret adgang eller opfangelse, er der ingen garanti for sikkerhed. I DET USANDSYNLIGE TILFÆLDE AF OPFANGELSE ELLER UAUTORISERET ADGANG TRODS VORES BESTRÆBELSER, SKAL RADIOMETER IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR EN SÅDAN OPFANGELSE ELLER UAUTORISERET ADGANG ELLER EVENTUELLE DIREKTE ELLER INDIREKTE, SÆRLIGE, HÆNDELIGE ELLER FØLGEERSTATNINGER (HERUNDER TABT FORTJENESTE), SOM LIDES AF EN KUNDE ELLER BRUGER, SELVOM RADIOMETER TIDLIGERE ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADESERSTATNINGER. RADIOMETER GIVER INGEN GARANTI FOR, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER STILTIENDE, AT OPLYSNINGERNE FRA EN KUNDE VIL VÆRE FRI FOR OPFANGELSE ELLER UAUTORISERET ADGANG, OG GIVER IKKE NOGEN STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. HVER KUNDE ER ANSVARLIG FOR AT OPRETHOLDE FORTROLIGHEDEN AF HANS ELLER HENDES EGEN ADGANGSKODE.

 

Oplev styrken ved problemfri diagnostik